سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

پاورپوینت ﭼﺮﺥ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎ ( 43 اسلاید )


2,000 تومان9,500 تومان  • توضیحات محصول

پاورپوینت ﭼﺮﺥ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎ  ( 43 اسلاید )

کاملاً به زبان فارسی

شامل 43 اسلاید

بعضی از مباحثی که در این پاورپوینت به آن پرداخته شده است:

ﭼﺮﺥ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺗﺴﻤﻪ

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺗﺴﻤﻪ

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭼﺮﺥ  ﻭ ﺗﺴﻤﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ

ﺟﻨﺲ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ

ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺖ

 تسمه های V ﺷﻜﻞ

ﺭﻭﺵﻫﺎی ﺳﻔﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﻭﺗﺴﻤﻪ

 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻫﺎ

ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴﻨﻲ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﭘﻴنی

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎ

ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﺩﻧﺪﻩ ﺍی

ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﺑﻮشی

ﺯﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻫﺎ

ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻫﺎ

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ

ﺭﻭﻏﻦ ﻛﺎﺭی ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻫﺎ

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.