سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی پرواربندی گوسفند 10000 رأس در دوره


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی پرواربندی گوسفند 10000 رأس در دوره

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

خلاصه طرح

 عملیات طرح شامل تکمیل و احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نظر و خرید دام و ماشین آلات و تأمین سرمایه در گردش و هزینه های جاری طرح و تأمین هزینه های مقدماتی پروژه میباشد . مقدار زمین مورد نیاز جهت ساختمان و تأسیسات بستگی به شکل زمین و ظرفیت طرح دارد ، چرا که باید جهت احداث بنا در زمین بتوان سالنی مناسب پرورش در آن احداث نمود . میزان سالن مورد نیاز جهت بره پرواری به ازای هر رأس 0.8 متر مربع می باشد که مشخصات فنی آن متعاقبأ ذکر خواهد گردید . انبار و هانگار جهت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز تعلیف دام بصورت فشرده جمعأ بمیزان 0.51 متر مربع میباشد که در مناطقی که نگهداری علوفه بر روی سکوی علوفه ویا هانگار مشکل است  می تواند این متراژ تمامأ به انبار تبدیل شود . میزان بهاربند جهت نگهداری دامها در خارج از سالن با توجه به شرایط منطقه از نظر دما و رطوبت ونور قابل تغییر بوده و حد اقل مقدار آن که لازم است رعایت گردد  1.6 متر مربع میباشد . تأمین آب و برق در طرح ضروری بوده و لازم است مجریان طرح به گونه ای پیش بینی تأمین آن را با حد اقل هزینه های ممکنه داشته باشند  و در قسمت مشخصات فنی طرح توضیحاتی در این خصوص خواهد آمد . منزل مسکونی و دفتر مدیر طرح نیز از موارد مورد نیاز بوده که بسته به شرایط و توانایی دامدار تعیین میگردد و می تواند از یک اطاق کوچک جهت کارگران تا یک ساختمان کامل مسکونی جهت کارگران و مدیر اجرای طرح باشد .در هر صورت نکته اساسی رعایت اصول اقتصادی در اجرای پروژه می باشد که در محاسبات اقتصادی آینده ، حداقل مقدار قابل پیش بینی در نظر گرفته شده بر مبنای آن محاسبه خواهد شد . در اثر اجرای طرح ما سالیانه سه دوره پرواربنده بره خواهیم داشت و دامها در وزن 25 تا 30 کیلو خریداری و بعد از آماده سازی اولیه دامها از نظر حمام ضد کنه و خورانیدن داروهای ضد انگلی و آماده سازی آنها پرواربندی انجام بمت یکصد و ده روزانجام خواهد گردید و در یک دوره به ازای یک رأس دام مقدار 25 تا 30 کیلو گرم گوشت و 150 کیلو گرم  کود دامی و یک جلد پوست به همراه روده و مقداری امعاء و احشاء جهت تبدیل به خوراک دام و قدری خون که میتواند دراین راستا به کار رود بدست خواهیم آورد و با توجه به ظرفیت واحد باید میزان تولیدات آن محاسبه گردد . این طرح میتواند با استفاده از منابع اعتباری بخش دولتی و یا بخش خصوصی باشد که باتوجه به منابع شخصی دارای مشکل خاصی نبوده ولی در خصوص منابع  تبصرهای لازم است شرایط زمان درخواست اخذ گردد .

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.