سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید گاوآهن برگردان دار، پادلر، دیسک افست


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید گاوآهن برگردان دار، پادلر، دیسک افست

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

مقدمه

گاوآهن های برگردان دار دو طرفه در گاوآهن های برگردان دار یک طرفه معمولاً خاک به طرف راست جهت حرکت تراکتور برگرداننده میشود، لذا برای شخم زدن صحیح زمین تراکتور مجبور است در حاشیه زمین رفت و آمدهای اضافی داشته باشد. امروزه به خصوص در زمینهای بزرگ گاوآهن هایی که دارای دو ردیف خیش هستند بکار می روند که یک ردیف خیش ها خاک را به طرف راست و ردیف دیگر خیش ها خاک را به طرف چــــپ می ریزند و به آنها گاوآهن های دو طرفــــه می گویند . با این گاوآهن ها ، عمل شخم از یک طرف قطعه زمین شروع وبا حرکت رفت وبرگشت عمل شخم خاتمه پیدا می کند . پس از اتمام شخم یک شیار، جای دو ردیف شخم خیش بر روی شاسی عوض می شود بدین ترتیب در هنگام برگشت خاک در همان سمتی که خاک قبلی برگردانده شده است برگردانده می شود و به داخل شیـار قبلی می ریزد . تعویض جای دو ردیف خیش به طریق مکانیکی یا هیدرولیکی انجام می گیرد . گاوآهن های برگردان دار دو طرفه دارای انواع کششی ، سوار و نیمه سوار می باشند وتنظیمات و ضمائم آنها مانند تنظیمات و ضمائم گاوآهن های برگردان دار یک طرفه است .

معرفی و کاربرد پادلر

پادلر از گاوآهن های دوار است که توانایی کار در گلزار و مزارع برنج را دارد و برای عملیات گلورزی یا خاک ورزی در خاک غرقاب شده به کار می رود. این گاوآهن ها حدود 90 سال پیش اختراع شدند و خاک را برگردان نمی کنند تنها خاک را تا عمق معینـی بریده و مخلوط می کنند. با استفاده از گاوآهن های دوار توان کمتـری تلـف مـی شـود و همچنـین وزن تراکتور و میزان فشردگی خاک کاهش می یابد.

قسمت های اصلی گـاو آهـن هـای دوار شـامل محـور عرضـی گردنـده یـا روتـور، تیغـه هـا، مجموعـه انتقالدهنده حرکت و تغییر دور از محور تواندهی تراکتور به روتور گاوآهن، چرخ یا کفشک تنظیم عمق، اهرم های تنظیم کننده و حفاظ خاک یا گل در گاو آهن می باشند. محور گردنده یا روتور در جهت چرخش چـرخ هـای تراکتـور مـی چرخـد، در اکثـر گـاوآهن هـای دوار تیغهها که افزار خاک ورزی محسوب می شوند به شکل L مـی باشـند و بـرروی فلانـچ هـایی کـه روی محور گردنده سوار شده اند، پیچ ومهره می گردند.

 

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.