سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید خوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی با ظرفیت 20000 تن


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید خوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی با ظرفیت 20000 تن

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

مقدمه

 تغذیه علمی است كه دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و بـا مفهـومی مشـترك در ارتبـاط بـا یـك ارگانیزم و تامین غذای آن بیان میكند . تغذیه شامل جریانی است كه در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج كه برای تامین مواد مورد نیاز جهـت انجـام مطلـوب واكـنش هـای متابولیكی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، كار و تولید ضروری است در ارتباط می باشد غذا به ماده ای اطلاق می شود كه حیوان بتواند پس از خوردن، آن را هضم و جذب كرده و به مصـرف برساند .به آن قسمت از ماده غذایی كه به مصرف واقعی حیوان می رسد، مـاده ی مغـذی گفتـه مـی شود. استفاده از خوراك آماده برای تغذیه دام به واسطه ایجاد امكان مصرف ضایعات صنعتی و پسماند هـای كشاورزی در جهت كسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل، در سالهای اخیر رو بـه فزونـی نهاده است .ضمن اینكه تغذیه دام با این نوع خوراك می تواند از بروز امراضـی كـه بـه دلیـل وجـود آلودگی های مختلف در غذای دام پدید می آید جلوگیری نماید. برای ایجاد شرایط بهره بردار ی اقتصادی از دام باید مجموعه ای از مـواد كـه در یـك نـوع علوفـه بـه تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود . این تركیب كنسانتره ای را تشكیل مـی دهـد كه متشكل از مجموعه ای از مواد غذایی است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروری بـدن دام را در حد نیاز آن برطرف كند . مواد موجود در كنسانتره عبارتند از انواع پروتئین ها كه از موادی چون كنجاله پنبه تامین می شـود،كربوهیدراتها كـه از غـلات و مـلاس و كنسـانتره پـس آب كارخانجـات الكل سازی ،تفاله چغندر تشكیل می گردد، چربی ها، مواد معدنی و انواع ویتامینها. در این طرح از پسماند كارخانجات الكل سازی كه دارای مواد كربوهیدرات پروتئینی می باشد به عنوان منبع تامین كننده مواد پروتئینی و كربو هیدرات خیلی خوبی می باشند. البته لازم به ذكر است مواد موجود در كنسانتره پساب الكل بسته به نوع ملاس و یا مواد مورد استفاده برای تولیـد الكـل دارد كـه می تواند جایگزین بسیار خوبی برای ملاس باشد.

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.