سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

پاورپوینت شناسایی گونه های علف های هرز (158 اسلاید)


2,000 تومان9,500 تومان  • توضیحات محصول

عنوان پاورپوینت: شناسایی گونه های علف های هرز

کاملاً به زبان فارسی

شامل 158 اسلاید

بعضی از مباحثی که در این پاورپوینت به آن پرداخته شده است:

مقدمه

معرفی و شناسایی گیاه دم باریک روباهی

معرفی و شناسایی گیاه بومادران

معرفی و شناسایی گیاه خارشتر

معرفی و شناسایی گیاه بیدگیاه ( علف گندمی )

معرفی و شناسایی گیاه یولاف وحشی ( جو دوسر)

معرفی و شناسایی گیاه سیرموک ( سیروحشی)

معرفی و شناسایی گیاه گون

معرفی و شناسایی گیاه برموس آویخته ( علف پشمکی )

معرفی و شناسایی گیاه کیسه کشیش

معرفی و شناسایی گیاه سلمه تره ( سلمک )

معرفی و شناسایی گیاه اویارسلام

معرفی و شناسایی گیاه گل گندم ( شش بر تیغ )

معرفی و شناسایی گیاه کنگر صحرایی ( خارلته یا خارکنگر )

معرفی و شناسایی گیاه اُزمک

معرفی و شناسایی گیاه پیچک صحرایی

معرفی و شناسایی گیاه سس

معرفی و شناسایی گیاه مرغ ( بندواش )

معرفی و شناسایی گیاه هویج وحشی

معرفی و شناسایی گیاه سوروف ( دژگال )

معرفی و شناسایی گیاه فرفیون ( شیرسگ )

معرفی و شناسایی گیاه منداب

معرفی و شناسایی گیاه شیرین بیان ( محک )

معرفی و شناسایی گیاه بی تی راخ ( شیرپنیر )

معرفی و شناسایی گیاه تاج خروس

معرفی و شناسایی گیاه جو موشی

معرفی و شناسایی گیاه کاهوی وحشی ( گاو چاق کن )

معرفی و شناسایی گیاه چچم

معرفی و شناسایی گیاه پنیرک ( توله )

معرفی و شناسایی گیاه گل جالیز

معرفی و شناسایی گیاه شقایق وحشی ( گل چشم درد )

معرفی و شناسایی گیاه علف قناری ( علف خونی یا خونی واش )

معرفی و شناسایی گیاه خرفه ( پروین )

معرفی و شناسایی گیاه علف هفت بند

معرفی و شناسایی گیاه بارهنگ سرنیزه ای ( کاردی )

معرفی و شناسایی گیاه تربچه وحشی

معرفی و شناسایی گیاه ترشک

معرفی و شناسایی گیاه سیلن ( کوزه قلیانی یا قلیانک )

معرفی و شناسایی گیاه چسبک ( چسبونک )

معرفی و شناسایی گیاه خردل وحشی

معرفی و شناسایی گیاه خاکشیر

معرفی و شناسایی گیاه تاجریزی

معرفی و شناسایی گیاه قیاق

معرفی و شناسایی گیاه گل قاصد

معرفی و شناسایی گیاه لوئی ( نی )

معرفی و شناسایی گیاه خارخسک

معرفی و شناسایی گیاه جغجغک

معرفی و شناسایی گیاه توق

معرفی و شناسایی گیاه تلخه

معرفی و شناسایی گیاه کاهوک

معرفی و شناسایی گیاه خار زن بابا

معرفی و شناسایی گیاه شیر تیغی

معرفی و شناسایی گیاه شنگ

معرفی و شناسایی گیاه خار ایتالیایی ( تاتاری )

معرفی و شناسایی گیاه گلرنگ وحشی

معرفی و شناسایی گیاه شکر تیغال

معرفی و شناسایی گیاه تاج خروس خوابیده

معرفی و شناسایی گیاه پنجه مرغی

معرفی و شناسایی گیاه تاتوره

معرفی و شناسایی گیاه دم اسب

معرفی و شناسایی گیاه شیرین بیان

معرفی و شناسایی گیاه شاه تره

معرفی و شناسایی گیاه یونجه زرد

معرفی و شناسایی گیاه لاله آتشی

معرفی و شناسایی گیاه مادر گندم ( جو هرز )

معرفی و شناسایی گیاه ختمی

معرفی و شناسایی گیاه گاو زبان بدل

معرفی و شناسایی گیاه علف چسبک

معرفی و شناسایی گیاه گل گندم خاردار

معرفی و شناسایی گیاه شبدرک

معرفی و شناسایی گیاه ایارسلام زرد

معرفی و شناسایی گیاه علف باغ

معرفی و شناسایی گیاه زبان در قفا

معرفی و شناسایی گیاه پنجه انگشتی

معرفی و شناسایی گیاه شانه سر

معرفی و شناسایی گیاه فرفیون

معرفی و شناسایی گیاه آفتاب پرست

معرفی و شناسایی گیاه غربیلک

معرفی و شناسایی گیاه خیارک

معرفی و شناسایی گیاه جارو

معرفی و شناسایی گیاه چچم

معرفی و شناسایی گیاه خلر

معرفی و شناسایی گیاه دیز سیانج

معرفی و شناسایی گیاه شیرپنیر

معرفی و شناسایی گیاه کنگر خوراکی

معرفی و شناسایی گیاه شاه افسر زرد

معرفی و شناسایی گیاه پونه

معرفی و شناسایی گیاه گل جالیز

معرفی و شناسایی گیاه اجیل مزرعه

معرفی و شناسایی گیاه نی

و موارد دیگر

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.