سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

پاورپوینت کارآفرینی در قالب یک مکتب (179 اسلاید)


2,000 تومان9,500 تومان  • توضیحات محصول

عنوان پاورپوینت: کارآفرینی در قالب یک مکتب

کاملاً به زبان فارسی

شامل 179 اسلاید

بعضی از مباحثی که در این پاورپوینت به آن پرداخته شده است:

مدیریت استراتژیک

-          پنج p برای استراتژی ( plan برنامه، pattern الگو، perspective دورنما، position موقعیت، ploy یک حیله گمراه کننده )

-          استراتژی خواه خوب و خواه بد

-          استراتژی بر تلاش تمرکز می کند

-          استراتژی سازمان را تعریف می کند

-          استراتژی ثبات و تداوم را به وجود می آورد

-          فیل استراتژی: موضوعات مورد توافق

-          فقدان استراتژی به عنوان یک مزیت

-          مدیریت استراتژیک به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی

مکتب طراحی

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند مفهوم سازی

-          مدل اساسی مکتب طراحی

-          چک لیست متغیرهای محیطی

-          پیش فرض های مکتب طراحی

-          زمینه ها و مشارکت ها

مکتب برنامه ریزی

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند رسمی

-          مدل اولیه برنامه ریزی استراتژیک

-          پیش فرض های مکتب استراتژی

-          کنترل استراتژیک

-          گسترش کنترل استراتژیک

-          هفت گناه کبیره برنامه ریزی استراتژیک

-          سفسطه برنامه ریزی استراتژیک

-          بودجه بندی سرمایه در مقابل تدوین استراتژی

-          زمینه و مشارکت مکتب برنامه ریزی

-          برنامه ریزان پیرامون استراتژی سازی

-          جنبه مثبت ابزارگرایی

مکتب موقعیت یابی

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند تحلیلی

-          پیش فرض های مکتب موقعیت یابی

-          فرضیه های مکتب موقعیت یابی

-          موج اول : اصول نظامی

-          موج دوم : جستجو برای ضروریات مشاوره

-          موج سوم : توسعه فرضیه های تجربی

-          عناصر ساختار صنعت

-          استراتژی های کلی پورتر

-          چهار نوع تحقیق مکتب موقعیت یابی

-          گروههای استراتژیک عمومی

مکتب کارآفرینی

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند رویارویی

-          اقتصاد، خاستگاه مکتب کارآفرینی

-          تفکر استراتژیک در قالب نگریستن

-          آیا کارآفرینان سرزنده و پرتحرک هستند؟

مکتب شناختی

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند ذهنی

-          شناخت در قالب اطلاعات پردازی

-          مدل موازی فرآیند تصمیم گیری استراتژیک

-          فرضیه های مربوط به مکتب شناختی

مکتب یادگیری

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند غیرمنتظره

-          شکل گیری در مقابل تدوین

-          استراتژی های موثرتر، اما کمتر زیرکانه

-          پیدایش یک مدل یادگیری

-          دستورالعمل های تجویزی برای فزون گرایی منطقی

-          تئوری تکاملی

-          استراتژی غیرمنتظره

-          استراتژی سنجیده و پیش بینی شده و استراتژی ناگهانی و غیرمنتظره

-          استراتژی یادگیری در سازمان حرفه ای

-          مدل ریشه علفی شکل گیری استراتژی

-          فرآیندهای استراتژی طبق استراتژی ها

-          فرضیات مکتب یادگیری

-          دستورالعمل های جدید یادگیری استراتژیک

-          یادگیری به عنوان ایجاد دانش

-          چارچوب یکپارچه ساز برای یادگیری سازمانی

-          پویایی توانایی سازمانی

-          نقص قوانین صنعت

-          در ورای یادگیری هرج و مرج

-          تئوری آشوب برای مدیریت استراتژیک

مکتب قدرت

-          تدوین استراتژی به عنوان یک فرآیند مذاکره

-          بازی های سیاسی در سازمانها

-          مزایای سیاست

-          کسب مقبولیت برای استراتژی ها با استفاده از سیاست

-          تحلیل ذینفع

-          استراتژی سازی مبتنی بر همکاری

-          اصول مزیت تشریک مساعی

-          نقد، بافت و مشارکت مکتب قدرت

-          فرضیات مکتب قدرت

مکتب فرهنگی

-          ماهیت فرهنگ

-          فرضیات مکتب فرهنگی

-          فرهنگ و استراتژی

-          تئوری مبتنی بر منابع

-          معیارهای تشخیص منابع استراتژیک

-          فرهنگ به عنوان یک منبع مهم

-          نقد، بافت و مشارکت مکتب فرهنگی

-          پنج مرحله آسان برای از بین بردن یک فرهنگ غنی

مکتب محیطی

-          شکل گیری استراتژی به عنوان یک فرآیند واکنش پذیر

-          دیدگاه بوم شناسی جمعیت

-          فشارهای نهادی بر انطباق

-          استراتژیک های مقابله با فشارها

-          نقد، بافت و مشارکت مکتب محیطی

مکتب ترکیب بندی

-          شکل گیری استراتژی به عنوان فرآیند تغییر و دگرگونی

-          جداکنندگان و یکپارچه سازان

-          فرضیات مکتب ترکیب بندی

-          ترکیب سازمان و قدرت

-          مسیرهایی که از موفقیت به شکست منتهی می شوند

-          تغییر شکل دادن سازمان ها

-          مکعب تغییر

-          فرآیندهای تغییر

-          نقد، بافت و مشارکت مکتب ترکیب بندی

و موارد دیگر

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.