سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

پاورپوینت گیاهشناسی (85 اسلاید)


2,000 تومان6,500 تومان  • توضیحات محصول

عنوان پاورپوینت: گیاهشناسی

کاملاً به زبان فارسی

شامل 85 اسلاید

بعضی از مباحثی که در این پاورپوینت به آن پرداخته شده است:

رشد رویشی مجدد ( 1 )

ذخایر غذایی

رشد رویشی مجدد ( 2 )

رشد مجدد در گرامینه ها

رشد مجدد در بقولات

عدس، معرفی عدس، انواع عدس، مواد موجود در عدس، خواص دارویی عدس

گیاه شناسی شبدر مصری، شرایط اقلیمی و خاکی شبدر مصری

یونجه، گیاهشناسی یونجه، شرایط اقلیمی و خاکی یونجه، کوددهی یونجه، علف های هرز در یونجه، تناوب در یونجه، ارقام مهم یونجه

شبدر قرمز، گیاهشناسی شبدر قرمز ، شرایط اقلیمی و خاکی شبدر قرمز ، کاشت شبدر قرمز ، برداشت شبدر قرمز

اسپرس، گیاهشناسی اسپرس ، شرایط اقلیمی و خاکی اسپرس ، کاشت اسپرس ، ارقام مهم اسپرس

شبدر شیرین، گیاهشناسی شبدر شیرین ، شرایط اقلیمی و خاکی شبدر شیرین ، برداشت شبدر شیرین

شبدر سفید، گیاهشناسی شبدر سفید ، شرایط اقلیمی و خاکی شبدر سفید ، کاشت شبدر سفید

موجودات زنده مولد گره

همزیستی بقولات با ریزوبیوم

گروه های غیر اختصاصی تلقیح

نژادهای ریزوبیوم

تلقیح

بقا ریزوبیوم ها در خاک

همزیستی اکتینومایست با نهاندانگان

موجودات مولد غده بر روی برگ

تشکیل غده

نخودفرنگی، گل و میوه نخودفرنگی ، شرایط اقلیمی و خاکی نخودفرنگی ، انواع نخودفرنگی، کاشت نخودفرنگی، آفات نخودفرنگی، اصل و قدمت نخودفرنگی، کود مورد استفاده در نخودفرنگی

باقلا، نیاز اکولوژیکی باقلا ، آماده سازی خاک باقلا ، تاریخ و فواصل کاشت باقلا ، کاشت باقلا ، داشت باقلا ، برداشت باقلا، دامنه انتشار باقلا

لوبیا، نیاز اکولوژیکی لوبیا سبز، آماده سازی خاک لوبیا سبز ، تاریخ و فواصل کاشت لوبیا سبز ، کاشت لوبیا سبز ، داشت لوبیا سبز ، برداشت لوبیا سبز ، دامنه انتشار لوبیا سبز، کود مورد استفاده لوبیا سبز، کاشت لوبیای آمریکایی، آفات و بیماریهای لوبیای آمریکایی

و موارد دیگر