سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفیت 1500 مترمربع


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه به ظرفیت 1500 مترمربع

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

مقدمه

نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش مینماید. بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دو طریق میسر میباشد ،یکی از طریق افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلایل فوقالذکر قابل اجرا نیست، لذا بایستی با استفاده از تکنولوژیهای جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام نمود. تولید صیفیجات گلخانه ای یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر میباشد. یکی از محصولاتی که در کشت گلخانهای صیفیجات مورد توجه قرار گرفته است، خیار تیریپلوئید میباشد که هر بوته آن در یک دوره کشت به طور متوسط بیش از بیست و دو کیلو گرم محصول تولید مینماید. بذر این خیار هیبرید بوده و خیار حاصله پارتنوکارپ ( بدون تخم ) و قلمی خواهد بود. به دلیل مسدود بودن محیط ، کنترل شرایط اقلیمی از قبیل دما و رطوبت و همچنین آفات و امراض به راحتی مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول میانجامد. در این دوره محصول هر سه روز یک بار قابل چیدن است. کشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای صورت میگیرد . فاصله کاشت بذر در روی ردیف ها 15 تا 20 سانتیمتر و فاصله ردیفها از یکدیگر 80 تا 100 سانتیمتر در نظر گرفته میشود. دمای مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها 22 تا 28 درجه سانتیگراد بوده و بایستی توجه داشت که افزایش بیش از حد رطوبت نسبی در گلخانه باعث تشدید بروز و گسترش امراض قارچی گوناگون میگردد. بدیهی است که در صورت مشاهده نشانه های بیماری بایستی سریعا نسبت به سمپاشی و کنترل آن با سموم قارچ کش مناسب اقدام نمود.

 

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.