سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez با ظرفیت 400 تن در سال


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez با ظرفیت 400 تن در سال

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی بـرای تـصمیمگیـری سـرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گـل و گیـاه به روش Freez Dry میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکـانسـنجی تهیـه گردیـده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانـات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه منـدان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید بـاز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

در این طرح توجیهی علاوه بر محاسبات مالی و هزینه ها موارد زیر نیز توضیح داده می شود

1-1 -نام و کد محصولات ( آیسیک 3 )

2-1 -شماره تعرفه گمرکی

3-1 -شرایط واردات

4-1 -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد

5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد

7-1 -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز

9-1 -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

10-1 -معرفی شرایط صادرات

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی پذیرفته می شود.

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود.