سبد خرید خالي مي باشد

پاورپوینت های آموزشی و طرحهای توجیهی در همه زمینه ها و رشته ها

پرداخت و دانلود بلافاصله فایل ها

طرح توجیهی درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez با ظرفیت 400 تن در سال


2,000 تومان4,000 تومان  • توضیحات محصول

طرح توجیهی درجه بندی، بسته بندی و خشک کردن گل و گیاه به روش Dry Freez با ظرفیت 400 تن در سال

در این طرح توجیهی به بررسی مسائل زیر پرداخته شده است:

مقدمــه

توجیه اقتصادی طرح

سرمایه گذاری ثابت

زمیـن مورد نیاز و هزینه آن

ساختمانهای مورد نیاز و هزینه آن

ماشین‌آلات مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات مورد نیاز و هزینه آن

وسایل نقلیه مورد نیاز و هزینه آن

تاسیسات اداری مورد نیاز و هزینه آن

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه های جاری

مواد اولیه و نهاده های تولید هزینه آن

حقوق و دستمزد

هزینه نگهداری و تعمیرات

هزینه استهلاک

سوخت و انرژی مورد نیاز و هزینه آن

فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
محاسبه دوره برگشت سرمایه

 محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طـرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی بـرای تـصمیمگیـری سـرمایهگـذاران مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی درجه بندی ، بسته بندی و خشک کردن گـل و گیـاه به روش Freez Dry میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکـانسـنجی تهیـه گردیـده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانـات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه منـدان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید بـاز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتای توسـعه صـنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

در این طرح توجیهی علاوه بر محاسبات مالی و هزینه ها موارد زیر نیز توضیح داده می شود

1-1 -نام و کد محصولات ( آیسیک 3 )

2-1 -شماره تعرفه گمرکی

3-1 -شرایط واردات

4-1 -بررسی و ارائه استاندارد استاندارد

5-1 -بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

6-1 -معرفی موارد مصرف و کاربرد

7-1 -بررسی کالاهای جایگزین جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

8-1 -بررسی اهمیت استراتژیکی استراتژیکی کالا در دنیای امروز

9-1 -کشورهای کشورهای عمده تولیدکننده تولیدکننده و مصرف کننده محصول

10-1 -معرفی شرایط صادرات

ساخت پاورپوینت اختصاصی و ترجمه تخصصی مقالات انگلیسی و انجام پایان نامه کشاورزی

ساخت پاورپوینت اختصاصی  برای رشته کشاورزی پذیرفته می شود 09142820362

ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی در گرایش های سبزیکاری، میوه کاری، گل زینتی، گیاهان دارویی پذیرفته می شود 09142820362

انجام پایان نامه برای رشته کشاورزی پذیرفته می شود 09142820362